የስራ ዝርዝር
ዲፓርትመንት

ደንበኛ መስተንግዶ

ስራ ቦታ

ባሉበት(Remote)

ስራ አይነት

ለሚነሱ ጥያቄዎች ምላሽ መስጠት(Front Desk)

የትምህርት መስፈርት

12 ያጠናቀቀ / ያጠናቀቀች

የስራ ልምድ

0+ አመት

የስራ ሰአት

6 ሰአት /በቀን

ደሞዝ

1000 ብር/በወር

ተጨማሪ ጥቅም

10% ኮምሽን

የሥራ መስፈርቶች

በዚህ ስራ ላይ መሰማራት ሚፈልግ ማንኛውም ሰው ለስራው ከመወዳደሩ አስቀድሞ መረዳት ያለባቸው ነገር፣ በመጀመርያ እራሳችሁን ለመማር ዝግጁ ማረግ አለባችሁ። ምክኒያቱም በ ደንበኛ መስተንግዶ ላይ በሚሰሩበት ወቅት ደንበኛው ስለ ድርጅታችን አገልግሎት እና አሰራር ለሚያነሱት ማንኛውም አይነት ጥያቄ ይሁን ሀሳብ ተገቢውን እና የተሟላ ምላሽ የመስጠት ግዴታ አለቦት።

ሁለተኛ ሰአት ማክበር ግዴታ ነው። ከስራው ዘርፍ አንፃር በ 4 ሽፍት ሚሰራ አንደመሆኑ መጠን በዚ ስራ ላይ ከተቀጠሩበት ቀን አንስቶ በሚመደብሎ የሰአት ምድብ 15 ደቂቃ አስቀድመው በስራው ገበታ ላይ መገኘት ይኖርቦታል።

ማንን ነው ምንፈልገው?

በዚ ስራ ላይ ለመወዳደር ሚያስፈልገው ዋንኛው መስፈርት ተነሳሽነት እና ለድርጅቱ ስኬት የግል ድርሻ ለመወጣት ሚፈልግ ቁርጠኛ ሰራተኛ ነው። ምንም አይነት የትምህርት ማስረጃ ባይጠይቅም ስራው ከቴክኖሎጂ ጋር የተያያዘ ስለሆነ የኮምፒውተር ቤዚክ አገልግሎቶችን መጠቀም እና ማስረዳት መቻል አለቦት።

 • እድሜ፦ 18+.
 • ፆታ፦ ወንድ/ሴት
 • የትምህርት ደረጃ፦ 12 ያጠናቀቀ/ያጠናቀቀች
 • ባህሪ፦ ንቁ እና ቀልጣፋ(sociable)
 • ስራ ቦታ፡ ባሉበት(Remote)

ድርጅታችን ምን ሊያደርግሎት ይችላል?

በድርጅታችን ስር ተቀጥረው በሚሰሩበት ሰአት ድርጅታችን እርሶን ለስራው ብቁ ለማድረግ በመጀመርያ ሙሉ የመለማመጃ ነፃ ኮርሶችን ይሰጣል.!

 • ጥራት ያለው የገልግሎት በመስጠት የደንበኞችን ችግር በአጭር ሳት ለሚቀርፉ ሰራተኞች የማበረታቻ ሳምንታዊ ስጦታዎች ያገኛሉ
 • በ በአል ወቅት እና በለሊት ሽፍት ለሚሰሩ ሰራተኞች የደሞዝ ጭማሪ
 • ያመት እረፍት ከልዩ ስጦታ ጋር

የድርጅታችን ህግ እና መመርያዎች:

በዘመናዊ ነጋዴ ኮርፖሬሽን ተቀጥረው  ሚሰሩ ማንኛውም ሰራተኞች ለድርጅቱ ህግ እና መመርያዎች መገዛት ይኖርባቸዋል። እነኝን ህጎች ተላልፎ የሚገኝ ሰራተኛ ያለምንም ማስተንቀቅያ ከስራው ገበታ ሊባረር ይችላል።

 • በተሰማሩበት የስራ ምድብ ላይ በድርጅቱ ለሚቀርቡ የአሰራር መመርያዎች እና ህጎች መገዛት ግዴታ ሲሆን በራሶ የስራ ምድብ ካሉ ሰራተኞች በስተቀር ለናንተ ምድብ ተብሎ ሚዘጋጁ ማንኛውንም አይነት መረጃ ፣ እቃ ወይም ንብረት ፣ ከተመደበለት የስራ ዘርፍ ውጭ ማጋራትም ሆነ ለግል ጥቅም ማዋል አይቻልም።
 • የድርጅቱንም ሰራተኞችም ሆነ የደንበኞችን ማንነት ሚገልፆ መረጃ መቀያየር ወይም ማጋራት አይቻልም። ይህን ሲያደርግ የተገኘ ሰራተኛ ወድያው ከስራው ገበታ ከመነሳትም አልፎ ህጋዊ እርምጃ ድርጅታችን ሚወስድ መሆኑን እናሳስባለን!
 • ሰአት አለማክበር ያለምንም ድርድር ከስራ ገበታ የሚያባር መሆኑን ለማሳሰብ እንወዳለን።