ውል እና ሁኔታዎች ለምን አስፈለገ?

ውል እና ሁኔታዎች ያስፈለገበት ዋንኛ ምክንያት ይህ የዘመናዊ ነጋዴ መተግበርያ አገልግሎቱን ሚያቀርበው በኪራይ መልክ ሲሆን በሁለት የክፍያ አማራጭ ቀርቧል። ወርሁዊ እና አመታዊ ክፍያ አማራጭ ሲሆን የክራይ አገልግሎቱ ህጋዊ እንዲሆን እና የድርጅታችንን የባለቤትነት እውቅና ለማስጠበቅ የውል እና ሁኔታዎች መዘጋጀት ግድ ያደርገዋል። ደንበኞች ይህን ውል እና ሁኔታ ምዝገባቸው ከመጠናቀቁ በፊት መተግበርያችን ውሉን ማንበባቸውን እና በሁኔታዎቹ መስማማታቸውን እንዲያረጋግጡ

Recent Posts

Recent Posts