የመክፈቻ ባላንስ

የመክፈቻ ባላንስ #

የመክፈቻ ቀሪ ሒሳብ (ለደንበኞች) ደንበኞቹ ለንግድ ሥራ መክፈል ያለባቸው የገንዘብ መጠን ድምር ነው።

የመክፈቻ ቀሪ ሂሳብ (ለአቅራቢዎች) ንግዱ ለአቅራቢዎች መክፈል ያለበት የገንዘብ መጠን ድምር ነው።

የመክፈቻ ቀሪ ሂሳብ ማስገባት #

 

Powered by BetterDocs